Fyzioterapia

Zistite kompletný stav vášho pohybového systému

Analýza pohybového systému je služba, ktorá trvá približne 25 minút a zahŕňa detailné vyšetrenie klienta fyzioterapeutom. Fyzioterapeut zistí informácie o klientovej anamnéze, pracovných návykoch, denných pohybových aktivitách, športe, spánku a v minulosti absolvovanej fyzioterapii. Následne sa klient vyšetrí hmatom a vyhodnotí sa jeho držanie tela i pohybový rozsah.

Zistite presný rozsah vašich nerovnováh

Na pomoc pri analýze pohybového systému používame aplikáciu, ktorá pomáha zamerať určité body na tele a poskytuje informácie o asymetriách v horizontálnej aj vertikálnej rovine v presných stupňoch.

Fyzioterapia
SM Systém individuálne

Výsledok vám pošleme e-mailom

Výsledky sa klientovi posielajú zaheslované na e-mail. Dostanete fotografiu s popisom zistených chýb, ako sú napríklad skrátené hamstringy, hrudná kyfóza alebo predsunuté držanie hlavy a krku, spolu s odporúčaniami na úpravu držania tela a spevnenie hlbokého stabilizačného systému.

Už nečakajte a konečne dostaňte svoje telo pod kontrolu

Ste pripravení dať sa dokopy? Nečakajte a urobte prvý krok hneď teraz.