Skip to main content

Fakturačné údaje

Dajsadokopy s.r.o,
Gemerská 3, 040 11 Košice
IČO: 52582027
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 41713/V.

Prevádzky

Bratislava

Blagoevova 28, II p., č. d. 50

Košice

Gemerská 3, prízemie

Ozvite sa nám

0951 355 630
kontakt@dajsadokopy.sk