Skip to main content

Od 19.4. 2021 sú naše pobočky v Košiciach a Bratislave opäť otvorené, tešíme sa na Vašu návštevu. Na pobočkách garantujeme vysoký hygienický štandard a preventívne opatrenia.

Na našich prevádzkach sme zaviedli nadštandardné opatrenia voči tomu čo podľa usmernení musíme, pretože našim cieľom je Vaša i naša bezpečnosť.

  1. Ochrana dýchacích ciest personálu i klientov.
  2. Umývanie rúk pred aj po službe (klienti aj personál). Po službe, žiadame klienta o umytie rúk preto, aby sme eliminovali akékoľvek riziko kontaminácie, a tak odchádza od nás s čistými rukami. Na utieranie rúk používame jednorázové papierové utierky z podávača.
  3. Ku každej službe máte možnosť využiť jednorázové rukavice v cene služby.
  4. Pravidelne dezinfikujeme všetky povrchy (kľučky, lôžko, cvičebné pomôcky, šatňu..) a po každej službe a po každom dni týmito značkovými produktami.
  5. Používame jednorázové pokrytie lôžka po celej jeho ploche

5. Inštalovali sme uzavreté germicídne UV-C sterilizátory vzduchu , ktoré slúžia na nepretržité ničenie všetkých mikroorganizmov, vrátane vírusov. Ich použitie počas prítomnosti ľudí je zdraviu nezávadné.

Všetky možné opatrenia, ktoré sa dali realizovať sme realizovali. Ak sa k tomu pridá i rešpektovanie všeobecných opatrení prevencie nákazy na našej i Vašej strane, tak sme riziko nákazy v našich prevádzkach eliminovali na minimum .

Všetkým našim klientom želáme pevné zdravie.

Vaši fyzioterapeuti Dajsadokopy.sk